Bài 1 trang 66 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoá

A. Đông Sơn.

B. Sa Huỳnh.          

C. Óc Eo.

D. Phùng Nguyên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời

Lời giải chi tiết:

Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam là địa bàn thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh.

Chọn: B

Câu 2

Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm

A. 191 - 192

B. 192 - 193.

C. 193 - 194.

D. 194 - 195.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời

Lời giải chi tiết:

Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm 192 - 193.

Chọn: B

Câu 3

Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là

A. Tượng Lâm.

B. Hoàn Vương.

C. Lâm Ấp.                     

D. Cham-pa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời

Lời giải chi tiết:

Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.

Chọn: C

Câu 4

Người Chăm biết dùng trâu, bò kéo cày và sử dụng công cụ bằng

 A. đá.           B. đồng

C. sắt.           D. gỗ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Người Chăm biết dùng trâu, bò kéo cày và sử dụng công cụ bằng sắt.

Chọn: C

Câu 5

Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa dựa vào

A. nông nghiệp trồng lúa nước

B. trồng lúa mạch, lúa mì.

C. trồng các loại cây công nghiệp, khai thác lâm thổ sản, đánh cá.

D. buôn bán với các nước trong vùng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa dựa vào nông nghiệp trồng lúa nước.

Chọn: A

Câu 6

Tôn giáo của người Chăm là

A. đạo Hồi.

B. đạo Bà-la-môn và đạo Phật.

C. đạo Nho.

D. đạo Thiên Chúa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Tôn giáo của người Chăm là đạo Bà-la-môn và đạo Phật.

Chọn: B

Câu 7

Hiện nay ở nước ta có công trình văn hoá Chăm nào đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới?

A. Khu thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam).

B. Tháp Chăm (Phan Rang).

C. Cố đô Huế.

D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Hiện nay ở nước ta có công trình văn hoá Chăm: Khu thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam) đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 67 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 67 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 68 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy xác định phong tục tập quán ở cột bên phải là của dân tộc nào

 • Bài 4 trang 68 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 68 sách bài tập Lịch sử 6. Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc nào?

 • Bài 5 trang 68 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 68 sách bài tập Lịch sử 6. Nước Cham-pa được thành lập như thế nào?

 • Bài 6 trang 68 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 68 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy tóm tắt những thành tựu cơ bản của Cham-pa trong các lĩnh vực

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài