Bài 1 trang 45 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 45 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta là

A. những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

B. những chiếc rìu đá, được mài ở lưỡi cho sắc.

C. những chiếc răng của Người tối cổ, những công cụ đá ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập.

D. những lưỡi cày, lưỡi liềm bằng đồng.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

Lời giải:

Dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở nước ta là những chiếc răng của Người tối cổ, những công cụ đá ghè đẽo thô sơ dùng để chặt, đập.

Chọn: C

2. Những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ ở nước ta là

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

B. mái đá Ngườm (Thái Nguyên); Sơn Vi (Phú Thọ);

C. Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D. Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

Lời giải:

Những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ ở nước ta là tại các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

Chọn: A

Câu 3-4

3. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở nước ta là

A. những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

B. những công cụ là những chiếc rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng; những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc; một số công cụ bằng xương, bằng sừng,...

C. những công cụ như lưỡi cày, kiếm bằng đồng.

D. những công cụ như lưỡi cày, cuốc bằng sắt.

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào?

Lời giải:

Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở nước ta là những công cụ là những chiếc rìu bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng; những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc; một số công cụ bằng xương, bằng sừng,...

Chọn: B

4. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

B. Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An.

C. Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D. Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào?

Lời giải: 

Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn đầu) được tìm thấy ở Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An.

Chọn: B

Câu 5-6

5. Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) được tìm thấy ở nước ta là

A. những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

B. những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc; một số công cụ bằng xương, bằng sừng...

C. những công cụ như lưỡi cày, liềm bằng đồng.

D. những công cụ như lưỡi cày, cuốc bằng sắt.

Phương pháp: Xem lại mục 3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới?

Lời giải:

Dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) được tìm thấy ở nước ta là những chiếc rìu có vai được mài ở lưỡi cho sắc; một số công cụ bằng xương, bằng sừng...

Chọn: B

6. Những nơi tìm thấy dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) ở nước ta là

AThẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn); Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai).

BMái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An.

C. Hoà Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Quỳnh Văn (Nghệ An); Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

D. Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

Phương pháp: Xem lại mục 3. Giai đoạn phát triển của Người tinh khôn có gì mới?

Lời giải:

Những nơi tìm thấy dấu tích của Người tinh khôn (giai đoạn phát triển) ở nước ta là Hoà Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Quỳnh Văn (Nghệ An); Hạ Long (Quảng Ninh); Bàu Tró (Quảng Bình).

Chọn: C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài