Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Địa lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

Năm

Dân số (triệu người)

Diện tích rừng (triệu ha)

1980

1990

360

442

240,2

208,6

Lời giải chi tiết

– Dân số tăng từ 360 triệu lên 442 triệu người

– Diện tích rừng giảm từ 240,2 xuống còn 208,6 triệu ha.

⟹ Dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giảm, do cất nhà, xd thêm đường gthông, bệnh viện, trường học …

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải