Quảng cáo
  • pic

    Soạn bài Đò lèn - Nguyễn Duy

    Soạn bài Đò lèn - Nguyễn Duy. Câu 3. Cách thể hiện tình thương bà của tác giả có gì đặc biệt? So sánh với bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt?