Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết về diện tích hình tròn

  Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

 • pic

  Bài 1 trang 100 SGK toán 5

  Giải Bài 1 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5. Tính diện tích hình tròn có bán kính r.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2-trang 100- SGK-toán 5

  Giải Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5. Tính diện tích hình tròn có đường kính r.

 • pic

  Bài 3 trang 100 SGK toán 5

  Giải Bài 3 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5. Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

Gửi bài Gửi bài