Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 6, hãy nhận xét địa hình của hai đồng bằng này

Làm bài

Quảng cáo

Đang cập nhật thêm câu hỏi!

Quảng cáo
list
close
Gửi bài