Dựa vào hình 6, nêu nhận xét về đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung.

Làm bài

Quảng cáo

Đang cập nhật thêm câu hỏi!

Quảng cáo
list
close
Gửi bài