Dân cư khu vực Nam Á

Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, ngoài ra còn theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo... Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội ở Nam Á.

Quảng cáo

1. Dân cư khu vực Nam Á

- Nam Á là khu vực có số dân dông bậc nhất trên thế giới.

- Mật độ dân số cao, tập trung ở khu vực ven biển và các con sông lớn.

- Nam Á là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo và Phật giáo.

- Hiện nay, dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo...Tôn giáo ảnh hưởng đến tình hình kinh tế- xã hội ở Nam Á.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài