Công nghiệp năng lượng

Công nghiệp năng lượng bao gồm 2 phân ngành.

Quảng cáo

1. Công nghiệp năng lượng:

Hình 27.1. Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng

a) CN khai thác nguyên- nhiên liệu:

* Công nghiệp khai thác than:

- Than antraxit: tập trung ở Quảng Ninh có trữ lượng hơn 3 tỉ tấn (chiếm 90% trữ lượng than cả nước).

- Than nâu: phân bố ở đồng bằng sông Hồng khó khai thác.

- Than bùn: tập trung nhiều ở ĐB sông Cửu Long.

+ Khai thác than ở nước ta có từ lâu, gần đây sản lượng tăng nhanh. Năm 2007 đạt hơn 42.5 triệu tấn.

+ Hình thức khai thác: lộ thiên và hầm lò.

* Công nghiệp khai thác dầu khí:

- Dầu khí của nước ta tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa.

- Bể Cửu Long và Nam Côn Sơn là hai khu vực có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác.

- Khai thác dầu, khí là ngành công nghiệp mới được hình thành từ 1986, sản lượng dầu mỏ tăng liên tục, năm 2005 đạt 18.5 triệu tấn.

- Khí tự nhiên là nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, nguyên liệu cho sản xuất phân đạm.

Hình 27.2. Sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta

 

Hình 27.3. Cộng đồng năng lượng

b) CN điện lực:

* Khái quát chung:

- Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực.

- Sản lượng điện tăng rất nhanh.

- Cơ cấu sản lương điện phân theo nguồn có sự thay đổi:

+ Giai đoạn 1991-1996 thủy điện chiếm hơn 70%.

+ Đến năm 2005 nhiệt điện chiếm khoảng 70%.

- Mạng lưới tải điện đáng chú ý nhất là đường dây siêu cao áp 500KW.

* Ngành thủy điện và ngành nhiệt điện:

- Thủy điện:

+ Tiềm năng rất lớn, khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai.

+ Hàng loạt các nhà máy thủy điện công suất lớn đang hoạt động: Hòa Bình, Yaly…

+ Nhiều nhà máy đang triển khai xây dựng: Sơn La, Na Hang.

- Nhiệt điện:

+ Nhiên liệu dồi dào: than, dầu khí; nguồn nhiên liệu tiềm tàng: năng lượng mặt trời, sức gió…

+ Các nhà máy nhiệt điện phía bắc chủ yếu dựa vào than ở Quảng Ninh, các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu dựa vào dầu, khí.

+ Hàng loạt nhà máy nhiệt điện có công suất lớn đi vào hoạt động: Phả Lại, Uông Bí và Uông Bí mở rộng, Phú Mĩ 1, 2, 3, 4… Một số nhà máy đang được xây dựng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài