Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành đa dạng nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước.

Hình 27.4. Cơ cấu ngành chế biến lương thực, thực phẩm

Bảng 27. Cơ sở nguyên vật liệu, tình hình sản xuất và phân bố một số phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải