Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm.

Quảng cáo

2. CN chế biến lương thực, thực phẩm:

- Cơ cấu ngành CN chế biến LT-TP rất phong phú và đa dạng với 3 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.

- Dựa vào nguồn nguyên liệu của ngành trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

- Hàng năm sản xuất một lượng rất lớn.

- Việc phân bố các ngành CN này mang tính chất qui luật. Nó phụ thuộc vào tính chất nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ…

Hình 27.4. Cơ cấu ngành chế biến lương thực, thực phẩm

Bảng 27. Cơ sở nguyên vật liệu, tình hình sản xuất và phân bố một số phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài