Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

Cơ cấu thành phần kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

- Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế nhà nước nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng. Kinh tế Nhà nước vẫn giữvai trò chủ đạo trong nền kinh tế ở các ngành cơ sở hạ tầng, thông tin truyền thông.

- Khu vực kinh tế ngoài nhà nước: chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu thành phần kinh tế.

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: xu hướng tăng tỉ trọng, có vai trò ngày càng quan trọng.

Do: chính sách của nhà nước tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải