Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

Cơ cấu thành phần kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực.

Quảng cáo

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:

Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì đổi mới.

- Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

- Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng.

- Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài