Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 31 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 31 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 32 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 32 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Dấu hiệu trình độ sản xuất của người thời Phùng Nguyên - Hoa Lộc

 • pic

  Bài 4 trang 32 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6. Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng như thế nào

 • pic

  Bài 5 trang 33 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6. Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng ra sao

 • pic

  Bài 6 trang 33 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6. Nối hình với ô chữ ở giữa để đặt tên cho các công cụ

 • pic

  Bài 1 trang 34 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 35 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • pic

  Bài 3 trang 35 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy nối các ô với nhau theo hàng ngang cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 35 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6. Vì sao khi sản xuất phát triển cần có sự phân công lao động trong xã hội

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 36 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Ở buổi đầu thời đại dựng nước Văn Lang, xã hội có những thay đổi ra sao

 • pic

  Bài 6 trang 36 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Thế nào là chế độ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ lại thay thế cho chế độ mẫu hệ?

 • pic

  Bài 7 trang 36 SBT sử 6

  Giải bài tập 7 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Hiện tượng các ngôi mộ được chôn theo nhiều công cụ và đồ trang sức

 • pic

  Bài 1 trang 36 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 37 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang

 • pic

  Bài 3 trang 37 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

 • pic

  Bài 4 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó

 • pic

  Bài 5 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng

 • pic

  Bài 6 trang 38 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 38 sách bài tập Lịch sử 6. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang

 • pic

  Bài 1 trang 39 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 39 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Gửi bài