Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 22 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 23 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 24 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người nguyên thuỷ

 • pic

  Bài 5 trang 24 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta

 • pic

  Bài 6 trang 24 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Rìu mài lưỡi tiến bộ hơn so với rìu ghè đẽo như thế nào

 • pic

  Bài 7 trang 24 SBT sử 6

  Giải bài tập 7 trang 24 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa

 • pic

  Bài 1 trang 25 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 26 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • pic

  Bài 3 trang 26 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Nhận xét trình độ chế tác đá, đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 27 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Điểm mới trong đời sống của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long

 • pic

  Bài 5 trang 27 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa

 • pic

  Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT sử 6

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Gửi bài