Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Chỉ từ (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 6 ngắn gọn tập 1 bài Chỉ từ. Câu 1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?

 • pic

  Soạn bài Chỉ từ

  Soạn bài Chỉ từ trang 136 SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 3. Nghĩa của các từ ấy, nọ trong những câu sau có điểm nào giống và điểm khác với các trường hợp đã phân tích.

 • Quảng cáo