Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 71 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích biểu đồ.

Vận dụng.

Lời giải chi tiết

- Biểu đồ a:

+ Nhiệt độ cao quanh năm, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng cao nhất là tháng 4, tháng 11 (khoảng 30°C) và thấp nhất là các tháng 12, tháng 1 (khoảng 27°C) không nhiều.

+ Mưa không đều, có những tháng không mưa (tháng 12,tháng 1) và có tháng mưa rất nhiều, tháng 8 mưa gần 260mm, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9.

+ Đây là biểu đồ khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa, mùa khô phân biệt rõ ràng.

- Biểu đồ b:

+ Nhiệt độ trong năm ít thay đổi, khá nóng, gần 30°c.

+ Mưa quanh năm, mưa nhiều vào tháng 10, tháng 11.

+ Đây là biểu đồ khí hậu xích đạo.

- Biểu đồ c:

+ Nhiệt độ chênh lệch khá lớn, tới gần 30°c, mùa đông nhiệt độ xuống dưới 10°C vào tháng 12, 1; mùa hạ nhiệt độ chỉ lên tới 16°C vào tháng 7.

+ Lượng mưa trải đều quanh năm, mưa nhiều từ tháng 6 đến tháng 10.

+ Đây là biểu đồ của khí hậu ôn đới lục địa. 

- Biểu đồ d:

+ Nhiệt độ thấp là 5°c vào tháng 1, 2; nhiệt độ cao khoảng 25°c vào các tháng 6, 7, 8; chênh lệch giữa hai mùa khoảng 15°c.

+ Lượng mưa phân bố không đều trong năm, mưa nhiều vào những tháng mùa đông (tháng 10, 11, 12); mưa ít vào những tháng mùa hạ (6, 7, 8).

+ Đây là biểu đồ của kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài