Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Dãy núi: An-đet, An-pơ, Hi-ma-lay-a,...

- Sơn nguyên: Trung Xi-bia, Tây Tạng, Bra-xin,...

- Đồng bằng: đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Mê Công,...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài