Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Địa lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Lời giải chi tiết

- Dãy núi: dãy Hoàng Liên Sơn vùng núi Tây Bắc Việt Nam...

- Cao nguyên: cao nguyên Mơ Nông, Di Linh..ở Tây Nguyên Việt Nam.

- Đồng bằng: đb. Sông Hồng, đb. Sông Cửu Long...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải