Câu 2 (mục 1 - bài học 20 - trang 64) sgk địa lí 7

Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Quảng cáo

Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.
Trả lời:
Hình 20.3 : Hệ thống tưới nước tự động, cải tạo hoang mạc thành đồng ruộng của Li-bi.
Nhờ kĩ thuật khoan sâu, con người đã giải quyết được nguồn nước tưới trong hoang mạc, cây cối đã mọc xanh tốt thành vòng tròn ở những nơi có dàn tưới nước tự động xoay tròn; những nơi không giải quyết được nguồn nước, vẫn là hoang mạc.
Hình 20.4 : Nhờ kĩ thuật khoan sâu, con người đã khai thác được nguồn dầu mỏ trong hoang mạc nằm sâu bên dưới.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Môi trường hoang mạc
Gửi bài