Câu 1 (mục 1 - bài học 19 - trang 61) sgk địa lí 7

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?

Quảng cáo

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?
Hoang mạc trên thế giới phân bố chủ yếu: ở dọc theo hai đường chí tuyến, các khu vực nằm sâu trong lục địa và những nơi có dòng biển lạnh đi qua.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Môi trường hoang mạc
Gửi bài