Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Cảm xúc mùa thu - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ. Câu 1.Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

 • pic

  Soạn bài Cảm xúc mùa thu - Thu hứng

  Soạn bài Cảm xúc mùa thu - Thu hứng trang 147 SGK Ngữ văn 10. Câu 3. Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu với bốn câu thơ sau, mối quan hệ giữa toàn bài với nhan đề Thu hứng?

 • Quảng cáo