Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Điểm công nghiệp: Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp.

Quảng cáo

2. Các hình thức chủ yếu của TCLTCN:

a. Điểm công nghiệp:

+ Chỉ bao gồm 1 hoặc 2 xí nghiệp đơn lẻ, các xí nghiệp thường được phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu hoặc nơi tiêu thụ.

+ Ở nước ta có nhiều điểm CN.

b. Khu công nghiệp:

* Đặc điểm:

+ Có ranh giới địa lí xác định.

+ Chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

+ Không có dân cư sinh sống.

* Tình hình phát triển:

- Hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX cho đến nay.

- Đến tháng 8/2007 cả nước đã hình thành 150 KCN tập trung, KCX, khu công nghệ cao.

* Phân bố: Tập trung nhất ở ĐNB, ĐBSH, Duyên hải miền Trung.

c. Trung tâm công nghiệp:

Là hình thức TCLTCN ở trình độ cao. Đó là khu vực tập trung CN gắn với các đô thị vừa và lớn.

* Dựa vào vai trò của TTCN phân thành các nhóm:

- Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia: Hà Nội, TP. HCM.

- Các trung tâm có ý nghĩa vùng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…

- Các trung tâm có ý nghĩa địa phương: Việt Trì, Thái Nguyên, Vinh, Nha Trang…

* Dựa vào giá trị sản xuất CN: các trung tâm rất lớn, lớn, trung bình, nhỏ.

d. Vùng công nghiệp:

Có diện tích rộng bao gồm nhiều tỉnh, thành phố nhưng ranh giới chỉ mang tính qui ước.

Theo qui hoạch của Bộ Công nghiệp (2001) cả nước được phân thành 6 vùng công nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài