Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 8 VBT lịch sử 6: a) Để hiểu được lịch sử và dựng lại bức tranh lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tài liệu chính là?

Đề bài

a) Để hiểu được lịch sử và dựng lại bức tranh lịch sử, chúng ta dựa vào các nguồn tài liệu chính là?

b) Ở địa phương em có những gì thuộc về tài liệu lịch sử?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử và lịch sử địa phương để trả lời

Lời giải chi tiết

a) Các nguồn tư liệu chính là: tư liệu truyền miệng, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết.

b) Ở địa phương em, thuộc về tài liệu lịch sử có:

- Các sách nói về lịch sử địa phương được lưu trữ ở các thư viện, các di tích lịch sử;

- Hiện vật lưu trữ trong các bảo tàng, khu di tích tại địa phương;

- Những câu truyện dân gian kể về các anh hùng dân tộc của địa phương được người già kể lại,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài