Bài tập 4 trang 66 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 66 VBT lịch sử 6: Em cùng nhóm bạn học, trao đổi để tìm ra nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử

Đề bài

Em cùng nhóm bạn học, trao đổi để tìm ra nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

a) Nguyên nhân thắng lợi

b) Ý nghĩa lịch sử

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Nguyên nhân thắng lợi:

- Do sức mạnh của tinh thần yêu nước, đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

- Có sự lãnh đạo tài tình của Ngô Quyền.

b) Ý nghĩa lịch sử

- Nêu lên ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta.

- Kết thúc hoàn toàn thời kì đấu tranh giành lại độc lập kéo dài hàng chục thế kỉ. Đưa dân tộc bước sang một kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài