Bài tập 4 trang 59 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 59 VBT lịch sử 6: Em có thể cùng với nhóm bạn trao đổi về phong tục hỏa táng của người Chăm

Đề bài

Em có thể cùng với nhóm bạn trao đổi về phong tục hỏa táng của người Chăm (thiêu xác người chết thành tro).

a) Họ không thương người chết, họ sợ có ma; họ rất thương người chết nên mới thiêu (vì đó là tín ngưỡng của họ).

b) Nếu ta theo phong tục hỏa táng của người Chăm có được không? Làm như vậy sẽ có lợi gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức xã hội để trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Họ rất thương người chết nên mới thiêu (vì đó là tín ngưỡng của họ).

b) Có thể theo phong tục hỏa táng của người Chăm. Như vậy sẽ giúp giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm được phần đất đai dùng làm đất nghĩa trang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài