Bài tập 4 trang 52 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 52 VBT lịch sử 6:Từ khi đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu (Triệu Đà) năm 179 TCN

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Từ khi đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu (Triệu Đà) năm 179 TCN đến bấy giờ đã hơn 700 năm, nhân dân ta phải sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Em có thể đóng vai làm một người dân lao động lúc bấy giờ để viết lên những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình trước thắng lợi của đất nước vừa giành được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ trả lời.

Lời giải chi tiết

Quan quân nhà Triệu áp bức đô hộ chúng tôi vô cùng tàn bạo. Là một người nông dân chân lấm tay bùn, tôi rất khó tránh khỏi những thứ thuế vô cùng vô lý. Chúng cướp đất, cướp của cải tôi làm ra một cách trắng trợn.

Thật may mắn, vị chỉ huy Lý Bí đã khởi nghĩa thắng lợi, đem lại độc lập cho dân tộc. Tôi và gia đình vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Chúng tôi có một cuộc sống mới, chân trời mới.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài