Bài tập 4 trang 40 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 40 VBT lịch sử 6: Hãy điểm lại những nguyên nhân chính (điều kiện cơ bản)

Đề bài

Hãy điểm lại những nguyên nhân chính (điều kiện cơ bản) dẫn đến sự hình thành các nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. (Xem lại bài tập 1 của bài 12, bài tập 2 của bài 14 - VBT LS6).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức phần: Sự hình thành nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đã học. Xem lại bài tập 1 của bài 12, bài tập 2 của bài 14 - VBT LS6 để trả lời

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân chính (điều kiện cơ bản) dẫn đến sự hình thành nhà nước Văn Lang, Âu Lạc:

- Tập trung sức mạnh của các bộ lạc để đắp đê chống lũ lụt, đào kênh ngòi chống hạn, chống úng bảo vệ mùa màng và xóm làng.

- Để có sức mạnh chống trả các bộ lạc ở nước khác đến xâm lấn, cướp bóc.

- Cần phải có một tổ chức chặt chẽ cao hơn bộ lạc để quản lí điều hành xã hội tốt hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 16: Ôn tập chương I và II
Gửi bài