Bài tập 4 trang 14 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 4 trang 14 VBT lịch sử 6: Tên gọi vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: Thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si.

Đề bài

Tên gọi vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: Thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si. Theo em tên gọi nào thể hiện quyền lực tối cao nhất? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem mục 3: Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Trong các tên gọi Thiên tử (con trời), Pha-ra-ôn (ngôi nhà lớn), En-si (người đứng đầu). Tên gọi Thiên tử ở Trung Quốc thể hiện quyền lực tối cao nhất.

Vì với tên gọi này: nhà vua không chỉ nắm vương quyền mà còn nắm cả thần quyền.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài