Bài tập 3 trang 8 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 6: Trong các truyện: Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Con Rồng cháu Tiên

Đề bài

Trong các truyện mà em đã được học như: Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Con Rồng cháu Tiên, Bánh chưng bánh giầy, Sự tích Hồ Gươm, Thạch Sanh.

Em hãy ghi tên các truyện vào những chủ đề sau:

- Truyền thống làm thủy lợi chống thiên tai…

- Phản ánh phong tục tập quán…

- Giải thích nguồn gốc dân tộc…

- Truyền thống chống giặc ngoại xâm…

- Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ kiến thức truyện cổ tích dân tộc trả lời

Lời giải chi tiết

- Truyền thống làm thủy lợi chống thiên tai: Sơn Tinh – Thủy Tinh

- Phản ánh phong tục tập quán: Bánh chưng bánh giầy

- Giải thích nguồn gốc dân tộc: Con Rồng cháu Tiên

- Truyền thống chống giặc ngoại xâm: Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm

- Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa: Thạch Sanh

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài