Bài tập 3 trang 52 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 52 VBT lịch sử 6: Nêu những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi.

Đề bài

a) Nêu những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi.

b) Em hiểu thế nào về ý nghĩa của các tên gọi “Vạn Xuân”, “Thiên Đức” ở trong bài?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Vạn Xuân thành lập

Lời giải chi tiết

a) Những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi:

- Lý Bí lên ngôi hoàng đế (544), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch, lấy niên hiệu là Thiên Đức.

- Lập triều đình với hai ban văn võ.

b)

- Tên nước “Vạn Xuân” có ý nghĩa: thể hiện lòng mong muốn trường tồn lâu dài của dân tộc, của đất nước.

- Niên hiệu “Thiên Đức” (đức trời): thể hiện việc nước ta giành độc lập, Lý Bí lên ngôi vua là hợp với ý trời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài