Bài tập 3 trang 43 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 43 VBT lịch sử 6: Dựa vào bốn câu thơ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bốn câu thơ sau:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lềnh này”.

(Trích: Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII).

Em hãy viết thành một đoạn văn xuôi nói rõ nguyên nhân, mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

Lời giải chi tiết

Dưới ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán, Hai Bà Trưng quyết chí dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội). Ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lềnh này”.

Lời thề trên nêu rõ mục tiêu của cuộc khởi nghĩa. Đó là: quét sạch quân thù, gây dựng lại sự nghiệp của dân tộc và báo thù cho chồng. Cuối cùng, Hai Bà Trưng xin hứa sẽ hoàn thành những điều đã nêu ra ở trên.

Trong đó, mục tiêu giành độc lập dân tộc được đưa lên hàng đầu.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài