Bài tập 3 trang 36 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 36 VBT lịch sử 6: Vua An Dương Vương đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội) theo em là vì:

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

Vua An Dương Vương đóng đô ở Phong Khê (Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội) theo em là vì:

☐ Đây là vùng đất rộng, bằng phẳng, thuận tiện giao thông thủy bộ.

☐ Bấy giờ lực lượng của ta đủ mạnh để đánh trả các cuộc xâm lấn của giặc.

☐ Đóng đô hiên ngang ở trung tâm đất nước để thể hiện thanh thế của ta sánh ngang với các nước lớn khác.

☐ Cả ba ý kiến trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nước Âu Lạc ra đời

Lời giải chi tiết

☒ Đây là vùng đất rộng, bằng phẳng, thuận tiện giao thông thủy bộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14: Nước Âu Lạc
Gửi bài