Bài tập 3 trang 29 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 29 VBT lịch sử 6: Thời kì này có các đơn vị hành chính: bộ lạc, chiềng, chạ, buôn sóc.

Đề bài

Thời kì này có các đơn vị hành chính: bộ lạc, chiềng, chạ, buôn sóc.

Em hãy điền các đơn vị hành chính vào sơ đồ trên.

Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa con người với nhau trong thời kì này? (Quan hệ huyết thống hay quan hệ láng giềng, làng xóm, buôn sóc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Xã hội có gì đổi mới? suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Mối quan hệ giữa con người với nhau trong thời kì này không phải quan hệ huyết thống. Mà là quan hệ láng giềng, làng xóm, buôn sóc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài