Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 16 VBT lịch sử 6: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

Ở Hi Lạp và Rô-ma, nô lệ là lực lượng lao động chính làm ra đủ mọi sản phẩm từ thóc, gạo, thịt, sữa, giày, dép, áo, quần đến thành quách, cung điện… để nuôi sống và cung ứng cho toàn xã hội. Họ được hưởng những quyền lợi:

☐ Được xã hội trân trọng và tôn vinh.

☐ Được tham gia quản lí xã hội.

☐ Được học hành và hưởng các quyền lợi khác.

☐ Không được hưởng quyền lợi gì lại còn bị ngược đãi hành hạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ Không được hưởng quyền lợi gì lại còn bị ngược đãi hành hạ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài