Bài tập 3 trang 14 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 3 trang 14 VBT lịch sử 6: Nhà nước chuyên chế phương Đông ra đời nhằm giải quyết vấn đề.

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng.

Nhà nước chuyên chế phương Đông ra đời nhằm giải quyết vấn đề:

☐ Tổ chức quản lí xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

☐ Để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

☐ Có nhà nước thì quyền lợi chính đáng của nhân dân mới được đảm bảo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông trả lời

Lời giải chi tiết

 ☒ Để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài