Bài tập 2 trang 63 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 63 VBT lịch sử 6: Năm 907, Khúc Hạo (con của Khúc Thừa Dụ) đặt lại các khu vực hành chính

Đề bài

Năm 907, Khúc Hạo (con của Khúc Thừa Dụ) đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi việc đến tận xã, xem xét định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề, lập lại sổ hộ khẩu.

Những việc làm trên nhằm giải quyết vấn đề gì thuộc các lĩnh vực sau đây?

a) Quyền tự chủ của đất nước

b) Đời sống của nhân dân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ

Lời giải chi tiết

a) Khúc Hạo xây dựng đất nước tự chủ, bớt lệ thuộc vào nhà Đường bằng việc: đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi việc đến tận xã.

b) Xem xét định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề, lập lại sổ hộ khẩu. Nhằm cải thiện và ổn định đời sống nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài