Bài tập 2 trang 49 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 49 VBT lịch sử 6: Đọc lại phần in nghiêng (trang 55 - SGK LS 6), cho biết có những gì mới về xã hội

Đề bài

Đọc lại phần in nghiêng (trang 55 - SGK LS 6), cho biết có những gì mới về xã hội được du nhập vào nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những chuyển biến về xã hội, văn hóa nước ta ở các thế kỉ I - VI

Lời giải chi tiết

Những điểm mới về xã hội được du nhập vào nước ta đó là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo cùng những luật lệ, phong tục của người Hán.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài