Bài tập 2 trang 42 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 42 VBT lịch sử 6: Đánh dấu vào lược đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Quảng cáo

Đề bài

a) Đánh dấu vào lược đồ (Hình 13) thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hình 13. Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng

b) Em có nhận xét gì về lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

c) Em thử nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

Lời giải chi tiết

a) 

Hình 13. Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng

b) Lực lượng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng vô cùng đông đảo. Gồm nhiều thành phần khác nhau.

c)

Nguyên nhân thắng lợi:

- Tinh thần đoàn kết, quyết tâm chống giặc của nhân dân ta.

- Sự chỉ huy tài ba của Hai Bà Trưng.

Ý nghĩa lịch sử:

- Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

- Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân dân tộc, khẳng định ý thức độc lập tự chủ của dân tộc.

- Khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ Việt Nam.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài