Bài tập 2 trang 27 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 27 VBT lịch sử 6: Kĩ thuật luyện kim ra đời có mối quan hệ gì với nghề gốm?

Đề bài

Kĩ thuật luyện kim ra đời có mối quan hệ gì với nghề gốm?

Các thông tin sau đây, thông tin nào góp phần khẳng định nghề gốm là cơ sở để tìm ra thuật luyện kim. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu nào em cho là đúng:

☐ Đào đất sét người ta gặp được kim loại đồng, thiếc.

☐ Nung đồ gốm phát hiện ra kim loại, thiếc, đồng nóng chảy rồi lại đông cứng khi nguội đi.

☐ Nhào nặn đất sét để làm đồ gốm, người ta nghĩ đến việc làm khuôn đúc kim loại bằng đất sét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Thuật luyện kim được phát minh như thế nào? suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ Nung đồ gốm phát hiện ra kim loại, thiếc, đồng nóng chảy rồi lại đông cứng khi nguội đi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài