Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 17 VBT lịch sử 6: Nêu những thành tựu văn hóa của người Hi Lạp, Rô - ma thời cổ đại

Đề bài

a) Nêu những thành tựu văn hóa của người Hi Lạp, Rô-ma thời cổ đại:

- Lịch:...

- Chữ viết:...

- Các ngành khoa học cơ bản:...

- Kiến trúc:...

b) So sánh những thành tựu của người phương Đông và người Hi Lạp, Rô-ma thời cổ đại, em thấy người Hi Lạp, Rô-ma có sáng tạo và đi trước trên những lĩnh vực:

c) Những thành tựu của người phương Đông và Hi Lạp, Rô-ma cổ đại ngày nay vẫn đang được sử dụng, vận dụng trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem mục 2. Người Hi Lạp, Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

a) Những thành tựu văn hóa của người Hi Lạp, Rô-ma thời cổ đại:

- Lịch: sáng tạo ra Dương lịch dựa trên sự chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. Một năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng.

- Chữ viết: sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c.

- Các ngành khoa học cơ bản: đạt trình độ khá cao trong nhiều lĩnh vực: toán học, thiên văn, vật lý, triết học,… với các nhà khoa học: Pi-ta-go, Ác-si-met, Pla-tôn, Hê-rô-đốt,…

- Kiến trúc: đền Pác-tê-nông, đấu trường Cô-li-dê, tượng lực sĩ ném đĩa, tượng thần Vệ nữ,…

b) Người Hi Lạp, Rô-ma sáng tạo và đi trước trên những lĩnh vực: chữ viết và các ngành khoa học cơ bản.

c) Những thành tựu của người phương Đông và Hi Lạp, Rô-ma cổ đại ngày nay vẫn đang được sử dụng như: hệ chữ cái La-tinh (a,b,c), cả Âm lịch và Dương lịch. Và hàng loạt các thành tựu khoa học cơ bản như: phép đếm đến 10, số pi, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6: Văn hóa cổ đại
Gửi bài