Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 2 trang 12 VBT lịch sử 6: Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng nhất. Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

Đề bài

Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng nhất.

Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

☐ Lúc này người đông hơn trước.

☐ Xã hội có người giàu, người nghèo, người siêng năng, người lười biếng nên làm ăn chung thì người giàu, người siêng năng, bị thiệt thòi.

☐ Công cụ lao động được cải tiến tốt hơn, từng gia đình có thể tự lập làm ăn, không phải dựa vào số đông hay phải quá phụ thuộc vào thiên nhiên.

☐ Các câu trả lời trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem mục 3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

 ☒ Công cụ lao động được cải tiến tốt hơn, từng gia đình có thể tự lập làm ăn, không phải dựa vào số đông hay phải quá phụ thuộc vào thiên nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Gửi bài