Bài tập 1 trang 55 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 55 VBT lịch sử 6: Năm 618 nhà Đường thành lập ở Trung Quốc, đất nước ta lại

Quảng cáo

Đề bài

a) Năm 618 nhà Đường thành lập ở Trung Quốc, đất nước ta lại rơi vào tay đô hộ của nhà Đường. Chúng đã tổ chức lại bộ máy cai trị (em hãy viết tiếp vào chỗ chấm những biện pháp cai trị của chúng).

- Tổ chức lại bộ máy hành chính

- Sắp đặt quan lại cai trị

- Biện pháp thu thuế

- Quy định cống nạp

- Chuẩn bị sẵn sàng đàn áp các cuộc khởi nghĩa

b) Nhận xét của em về biện pháp cai trị và thủ đoạn bóc lột của nhà Đường?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?

Lời giải chi tiết

a)

- Tổ chức lại bộ máy hành chính: Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

- Sắp đặt quan lại cai trị: Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị. Dưới huyện là hương, xã vẫn do người Việt tự cai quản.

- Biện pháp thu thuế: đặt ra nhiều thứ thuế như thuế muối, thuế sắt, đay, gai, tơ, lụa,…

- Quy định cống nạp: hàng năm, nhân dân ta phải cống nộp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng, bạc,…

- Chuẩn bị sẵn sàng đàn áp các cuộc khởi nghĩa: xây thành, đắp lũy, tăng thêm số quân đồn trú,…

b) Biện pháp cai trị và thủ đoạn bóc lột của nhà Đường tàn bạo. Muốn biến nước ta trở thành một phủ của chúng và tăng cường đàn áp, vơ vét, bóc lột nhân dân ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài