Bài tập 1 trang 53 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 53 VBT lịch sử 6: Tháng 5 năm 545 là lần thứ mấy quân Lương kéo quân sang xâm lược nước ta?

Đề bài

a) Tháng 5 năm 545 là lần thứ mấy quân Lương kéo quân sang xâm lược nước ta?

b) Theo em thì trong lần xâm lược này chúng chuẩn bị như thế nào? (về quân lính, tướng chỉ huy).

c) Chúng ta bước vào cuộc kháng chiến lần này gặp những khó khăn gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chống quân Lương xâm lược

Lời giải chi tiết

a) Lần thứ 3.

b) Trong lần xâm lược này, có sự chuẩn bị kỹ hơn những lần trước.

- Về quân lính: đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ.

- Tướng chỉ huy: cử Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên chỉ huy quân đội.

c) Khó khăn: thế giặc mạnh, ta không chống cự nổi phải thường xuyên rút quân, nhiều tướng hi sinh. Năm 548 Lý Nam Đế mất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài