Bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 41 VBT lịch sử 6: Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng:

­­a) Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ của nhà Hán, làm như vậy là để:

☐ Nhằm giúp đỡ nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.

☐ Làm như vậy để đất đai rộng rãi dễ làm ăn.

☐ Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

☐ Không nhằm mục đích gì cả.

b) Tại sao chính quyền đô hộ lại đánh thuế rất nặng vào hai loại hàng hóa là muối ăn và sắt?

c) Em thử hình dung các công việc: Vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I

Lời giải chi tiết

a) ☒ Thôn tính đất nước ta về cả lãnh thổ và chủ quyền.

b) Chính quyền đô hộ đánh thuế nặng vào hai loại hàng hóa là muối ăn và sắt vì:

- Muối ăn lúc bấy giờ là một loại gia vị quý, rất cần thiết với con người.

- Sắt là kim loại có giá trị cao dùng để chế tạo công cụ, vũ khí. Đánh thuế sắt để hạn chế nhân dân ta rèn đúc vũ khí, nổi dậy.

c) Các công việc như vào rừng săn voi, tê giác, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi,… là những công việc đầy gian nan, nguy hiểm. Không phải ai cũng làm được.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài