Bài tập 1 trang 37 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 37 VBT lịch sử 6: Quan sát H.31, H.32 (trang 34) và H.40 (trang 42 – SGKLS6)

Đề bài

Quan sát H.31, H.32 (trang 34) và H.40 (trang 42 – SGKLS6)

Em hãy nhận xét, so sánh vũ khí thời An Dương Vương (Âu Lạc) với các Vua Hùng (Văn Lang).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức về công cụ lao động đã học, quan sát hình ảnh, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Quan sát các hình 31, 32, 40 cho thấy vũ khí thời An Dương Vương (Âu Lạc) đã có hình dáng rõ ràng hơn, đẹp hơn, sắc bén hơn so với vũ khí thời các Vua Hùng (Văn Lang).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài