Bài tập 1 trang 25 vở bài tập lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 25 VBT lịch sử 6: Đánh giá về sự tiến bộ trong đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước ta

Quảng cáo

Đề bài

Đánh giá về sự tiến bộ trong đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước ta, theo em các yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu em chọn và giải thích vì sao?

☐ Biết làm đồ gốm, biết chế tạo ra công cụ đá nhiều hình loại.

☐ Biết săn thú rừng, đánh bắt cá.

☐ Biết trồng trọt, chăn nuôi.

☐ Các yếu tố trên đều quan trọng như nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Đời sống vật chất của người nguyên thủy, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ Biết trồng trọt, chăn nuôi.

Vì chỉ khi biết trồng trọt, chăn nuôi đời sống con người mới dần ổn định, của cải làm ra nhiều hơn và bớt lệ thuộc vào thiên nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài