Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 25 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 26 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 26 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 6. Nhận xét trình độ chế tác đá, đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ

 • pic

  Bài 4 trang 27 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Điểm mới trong đời sống của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long

 • pic

  Bài 5 trang 27 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 27 sách bài tập Lịch sử 6. Người nguyên thuỷ biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa

Gửi bài Gửi bài