Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 20 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 21 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy hoàn thành các bảng sau

Gửi bài Gửi bài