Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 16 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô ☐ trước các câu trả lời sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 6. Nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B

 • pic

  Bài 4 trang 17 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch Sử 6. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 5 trang 18 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Cư dân phương Đông cổ đại đã có đóng góp gì cho kho tàng văn hoá thế giới

 • pic

  Bài 6 trang 18 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 18 sách bài tập Lịch sử 6. Những thành tựu nổi bật, đặc trưng của nền văn hoá cổ đại Hi Lạp, Rô-ma

Gửi bài Gửi bài