Bài 5 trang 151 (Ôn tập về số thập phân - tiếp theo) SGK Toán 5

Giải Bài 5 trang 151 (Ôn tập về số thập phân - tiếp theo) SGK Toán 5. Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

                          \(0,1 < ... < 0,2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể viết \(0,1 = 0,10=0,100= ...\);  \(0,2 = 0,20=0,200= ...\). Từ đó tìm được các số thập phân thỏa mãn đều bài.

Lời giải chi tiết

\(0,1 < ... < 0,2\) có thể viết thành: \(0,10 < .... < 0,20.\)

Số vừa lớn hơn \(0,10\) vừa bé hơn \(0,20\) có thể là \(0,11 ; 0,12 ; 0,13; ...\)

Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn : \(0,1 < 0,15 < 0,2.\)

Lưu ý: Có rất nhiều số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho \(0,1 < ... < 0,2\), ví dụ \(0,12\,; 0,125\,; 0,1357,; ...\). Mỗi học sinh có thể tùy chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài